Hệ thống khách sạn Trần Gia được điều hành bởi : Công ty TNHH đầu tư thương mại Trần Gia Phát. Địa chỉ : Số 2, Ngõ 71, Láng Hạ, HN.

Lịch Sử & Tầm Nhìn

2012 Khởi nghiệp

Updating ...

2013 Phát triển

Updating ...

2014 Đi lên

Updating ...

2015 Đứng vững

Updating ...

2016 Mở rộng

Updating ...

2017 Hướng tới tương lai

Updating ...